Продължете към съдържанието

Произход на подпочвените води

  • от

Въпросът за подпочвените води вълнува много хора, в т. ч. собственици на частни имоти днес. Още в най-старо време водата е била едно от главните условия за съществуване. В някои твърде примитивни схващания в древността по този въпрос намират заченки някои съвременни възгледи за произхода на подпочвените води. За съвременните начини на вододобив в региони без вода вижте повече на адрес: http://www.sofdom.com.

Съществували множество теории, за това как се появяват подпочвените води, а в резултат на някои налудничави идеи и тези, през 1877 г. на конгрес, германски инженер Фолгер излязъл с доклад, против инфилтрационната теория, в която посочил своите твърдения:

  1. И най-силният дъжд не е в състояние да накара валежната вода да проникне дълбоко в земята. В градинската почва просмукването на тези води достига само няколко дециметра дълбочина;
  2. Почвата изобщо няма способността да възпрепятства просмукването на вода, даже при големи водоеми. Ако това не е така, езера, реки и морета щяха да загубят водата си. Тунелите пробити под речни легла или под морското дъно, също са достатъчно показателни, че земните пластове са водонепропускливи. В резултат на тези свойства можем да строим водохранилища;
  3. Атмосферните валежи са недостатъчни за подхранване на реките, т.к. от земната повърхност се изпарява повече вода, отколкото се получава от валежите.

В резултат на тази теория се стига до извода, че подпочвените води се получават в резултат на кондензация на атмосферните водни пари, проникнали в студените водни пластове на земната кора. Въздушната обвивка не се ограничава до земната повърхност, а прониква дълбоко в земните пластове и така става постоянен обмен в зависимост от различната температура, влажност и налягане.